VP Managment, s.r.o.

poskytuje poradenstvo,  návody a pohľady na riadenie, ako sa vyznať v tomto zložitom procese. S našimi klientami hľadáme riešenia vedúce, k neustálemu zlepšovaniu riadenia, čo vedie  k spokojnosti všetkých zainteresovaných skupín, ako sú zákazníci, zamestnanci a hlavne akcionári spoločnosti.


Základný pilier nášho úspechu spočíva v schopnosti dobrej komunikácie s klientom, čo nám umožňuje lepšie porozumieť jeho podnikaniu a podieľať sa tak na jeho úspechu.


VP Managment, s.r.o. chce zvyšovať efektivitu a výkonnosť firiem s využitím metód manažmentu znalostí.  Moderným prístupom a metódami pomáhame manažérom firiem stať sa úspešnými a firmám konkurencieschopnými.

Manažérske poradenstvo

 • Manažérske poradenstvo v oblasti stratégie
 • Manažérske poradenstvo v oblasti inovácií
 • Organizačné a personálne poradenstvo
 • Manažérske štúdie a analýzy
 • Manažérske poradenstvo v oblasti krízového manažmentu

Viac »

Podnikateľské poradenstvo

 • Poradenstvo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
 • Poradenstvo v problematike priemyselnej bezpečnosti
 • Poradenstvo v oblasti finančných služieb
 • Poradenstvo pri ochrane osobných a firemných údajov
 • Poradenstvo pri ochrane utajovaných skutočností
 • Poradenstvo pri tvorbe a hodnotení podnikateľských plánov
 • Poradenstvo pri identifikácií a hodnotení rizík
 • Poradenstvo a posudzovanie možností získania finančnej pomoci z fondov EU a štátneho rozpočtu

Viac »

Kontakt

Meno: VP Managment, s.r.o.

Číslo: +421 911 812 750

Email: rchorvat@vpmanagment.sk